Cisco IP komunikacije za medijsko branžo
Cisco Systems
petek, 12. marec 2004
Cisco Systems je v sodelovanju z nekaterimi vodilnimi svetovnimi ponudniki medijskih tehnologij, z uporabo IP rešitev in IOS programske opreme, temelječe na enoviti omrežni infrastrukturi, ponudil medijskemu sektorju neprecendenčno storilnost pri sodelovanju pri delu.

»Cisco se je že angažiral pri poslušanju, učenju in predstavljanju svojih zamisli za bodočo dinamiko v tej branži,« je povedala Josephine Burdon, direktorica trženjskih komunikacij za področje medijev v Cisco EMEA (Evropa, Srednji vzhod in Afrika). »Da bi pospešili digitalne pretvorbe pri TV oddajanju, filmski zabavi in publiciranja vertikalnih trgov (vertical markets), sodeluje Cisco z vodilnimi partnerji na področju aplikacij.«

Zahteve mrežne infrastrukture za prenos video vsebin so drugačne od korporativnih »mainstream« IT infrastruktur, zato morajo vključevati več specializiranih tehnologij v različnih delih produkcijske in oskrbovalne verige. Po eni strani je pojav novih digitalnih tehnologij - še posebej možnost sprejemanja, urejanja in shranjevanja video slik kot podatkovnih datotek - spremenil način dela v industriji. Odpira nove možnosti, kot sta tesno sodelovanje z ljudmi po celem svetu in alternativni dostavni kanali. Po drugi strani pa obstajajo stalni pritiski po iskanju novih načinov za zagotavljanje prihodka. Le-ti nastajajo zaradi večje konkurence, zmanjšanja oglaševalskih dohodkov, večjih stroškov stalnega združevanja kreativnih vsebin s tradicionalnimi IT procesi in večjih izdatkov za pravice prenašanja športnih in razvedrilnih programov. Nekatera podjetja po svetu že uporabljajo Ciscovo mrežno tehnologijo, ki jim omogoča prenašanje in dostavljanje bolj naprednih medijskih storitev, kot so predplačniški TV paketi, video na zahtevo, upravljanje in shranjevanje zapisov digitalnih vsebin in drugo.

Toda Ciscova vizija, ki temelji na IP medijskih komunikacijah, omogoča še veliko več, na primer:

Sodelovanje pri pretoku dela: s pomočjo »online« sodelovanja med studiom in snemalno lokacijo, lahko producenti pregledujejo vsebino na svojih prenosnih računalnikih in takoj podajo povratno informacijo snemalni ekipi, s tem pa zmanjšajo porabljen čas in stroške snemanja na lokaciji. V post-produkcijski fazi je sedaj možno izpeljati zahtevno urejanje gradiv na Apple ali osebnem računalniku brez dragih programskih urejevalnikov, s sodelovanjem več kot 100 ljudi z različnih lokacij s celega sveta, ki uporabljajo enostavna programska orodja.

Upravljanje digitalnih zapisov: ko je vsebina posneta, je cilj ponudnikov medijskih vsebin iz obstoječih filmskih in video knjižnic čimveč iztržiti. Večina je že prepoznala potrebo po tem, da je material shranjen na strežnikih in v arhivih, ki omogočajo direkten in takojšen dostop. Z uporabo enovite IP platforme je proces digitalnega kodiranja, katalogiziranja in omogočanja iskanja, popravljanja, upravljanja in varne prodaje medijskih zapisov lahko izboljšan, ne glede ali gre za zvočni, tekstovni, video ali slikovni zapis.

S pomočjo Ciscove tehnologije se lahko izgradi sistem za upravljanje digitalnih zapisov, ki omogoča pregled zapisov in se lahko upravlja s katerekoli lokacije. Sistem uporablja en brskalnik in je združljiv z ostalimi aplikacijami, npr. z aplikacijo za zaračunavanje storitev.

Ko je podana zahteva po želenem video zapisu, tehnologija za dostavljanje vsebin ( del sistema »Application and Content Networking«) z vmesnim shranjevanjem zagotavlja, da uporabnik lahko spremlja visoko kvalitetno medijsko vsebino brez obremenjevanja omrežij, na katerih se aplikacije izvajajo.

Distribucija video vsebin preko IP: pri prodaji vsebin drugim ponudnikom medijskih vsebin ali pri distribuciji materiala lastnim podružnicam, se video zapis premakne z lokacije, kjer je shranjen, na oddaljene TV postaje preko ATM omrežij in fizične dostave. IP tehnologija, temelječa na širokopasovni infrastrukturi, predstavlja za ponudnike medijskih vsebin alternativo satelitskim ali dragim najetim zemeljskim povezavam za video distribucijo in dostavo. Četudi zaradi geografske specifičnosti obstaja potreba po uporabi satelitske tehnologije, jo IP dopolnjuje v različnih aplikacijah, kot sta lokalni prenos vsebin in medsebojno delovanje. Prednosti tehnologije vključujejo zmanjšanje časa in stroškov pri prenosu vsebin na daljše razdalje, izboljšano varnost brez zahteve po fizičnem prenosu ter večjo fleksibilnost in odzivnost za prenos vsebine tja, kjer je potrebna.

Prenos vsebin: Ciscova mrežna arhitektura omogoča nemoten prenos vsebin in istočasno distribucijo mnogim naročnikom. Proces je hiter, cenovno ugoden in varen ter v celoti nadomešča potrebo po fizičnem prenosu medijskih zapisov.

Dostava po IP omrežju ima velike prednosti: Zdaj, ko se filmska industrija usmerja v digitalni kino, so prednosti predvajanja in distribucije filmov v digitalnem formatu očitne, saj zmanjšujejo strošek tradicionalnega transporta in zamenjave filmov. Tudi spreminjanje namembnosti vsebine, vključno z oblikovanjem VHS in DVD formata filmske izdaje, je enostavnejše v digitalnem, IP svetu.

V Cisco Systems upajo, da bodo z uporabo IP tehnologije uspeli preoblikovati tudi medijski sektor, tako kot jim je to že uspelo v drugih poslovnih segmentih (od bančnih multinacionalk do proizvodnih velikanov).

Veliko Ciscovih tehnologij je že pripravljenih za uporabo v medijskem sektorju in vključujejo:

  • Omrežje za aplikacije in prenos vsebin (Application and Content Networking) – zmogljiv mrežni sistem, ki zagotavlja vsebino izjemne kvalitete in visoko varnost, na katerega ne vpliva osrednji spletni del (middle mile), zgrajen na arhitekturi Cisco AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data).
  • Shranjevanje (Storage) – Cisco je razvil odprto arhitekturo, ki temelji na IP protokolu, Gigabit Ethernetu in optičnih mrežnih tehnologijah v kombinaciji z vodilnimi rešitvami ostalih proizvajalcev.
  • Navidezna zasebna omrežja (VPN – Virtual Private Network) – intranet in extranet so navidezna privatna omrežja, ki povezujejo lokacije in potencialno dobavitelje, ponudnike storitev, distributerje in potrošnike, ter ustvarjajo priložnost za integrirano dobavno verigo preko javne infrastrukture z enakimi funkcionalnostmi, kot jih imajo privatna omrežja.
  • Cisco EttX (Ethernet to the home, building or campus) dostop – mestna (Metro) Ethernet rešitev zagotavlja stopnjevano, visoko prepustno in cenovno izjemno ugodno povezavo za integrirane podatke, govor in video.
  • Mobilne podatkovne storitve – Cisco po celem svetu tesno sodeluje s ponudniki storitev temelječih na platformah, ki podpirajo nov nivo video storitev za ljudi, ki potujejo in pri tem uporabljajo velik nabor različnih dostopovnih naprav.
Kittur Nagesh, vodja za medijski in razvedrilni sektor pri Cisco Systems je dejal: »Ponudniki medijske TV in filmske zabave iščejo načine kako skrajšati čas od izdelave izdelka do prihodka, kako globalno razširiti svojo prisotnost in s tesnim sodelovanjem izkoristiti sposobnosti svojih snemalnih skupin. Upravljanje zapisov digitalnih vsebin in varne, visoko zmogljive mrežne rešitve so odločilne pri uvajanju naslednje generacije aplikacij v medijskem in razvedrilnem segmentu.«
 
< Nazaj   Naprej >

Vsebine spletne strani delno ali v celoti ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali na katerikoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja izdajatelja. Vsi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Vsi komentarji so last njihovih avtorjev, vse ostalo je © 386tele.com. Priporočamo obisk spletne strani www.preberi.si. Elektronska publikacija 386tele.com je zavedena pod mednarodno standardno serijsko številko ISSN 1581-0259.