Tomaž Simonič
Kdo je kdo
Tomaž Simonič

Izobrazba: magister elektrotehnike
Funkcija: direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS


Vlada RS je na seji 12.1.2006 imenovala mag. Tomaža Simoniča na položaj direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Vlada RS je na dopisni seji 21. januarja 2005 sprejela odlok o sporazumni razrešitvi direktorja agencije Nikolaja Simiča in na mesto vršilca dolžnosti direktorja agencije imenovala mag. Tomaža Simoniča. Primopredajo poslov sta opravila 24.1.2005.


Tomaž Simonič je magister elektrotehnike z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih v sektorju elektronskih komunikacij. Živi v Grosupljem z ženo, sinom in hčerko.

Tomaž Simonič se je rodil v Novem mestu leta 1964, osnovno šolo je obiskoval v Ivančni Gorici in v Grosupljem, maturiral je na Gimnaziji Ljubljana Bežigrad in leta 1989 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Leta 1996 si je z magistrsko nalogo Vektorska kvantizacija pri kodiranju govornega signala tudi pridobil naslov magistra elektrotehnike.

Svojo delovno kariero je začel leta 1988 v Sestavljenem PTT podjetju Slovenije, predhodniku današnjega Telekoma Slovenije, kjer je v razvojnem sektorju sodeloval pri projektih uvajanja novega signalizacijskega sistema SS7 in elektronske pošte po standardu X.400.

Leta 1992 se je pridružil družbi Mobitel kot vodja razvoja in jo od leta 1997 dalje tudi zastopal v Evropskem inštitutu za standardizacijo s področja telekomunikacij (ETSI). Čas sodelovanja z družbo Mobitel ocenjuje kot zelo plodno. Pripravil je idejno zasnovo projekta za varovanje in nadzor objektov radijskih baznih postaj in aktivno sodeloval pri njegovi realizaciji. Projekt je zaživel pod komercialnim imenom CompecoBird. Poleg Mobitela uporablja danes ta sistem tudi RTV Slovenije, OE Oddajniki in zveze in vrsta drugih tujih operaterjev elektronskih komunikacij.

Tomaž Simonič je sodeloval tudi pri razvoju in postavitvi testnega sistema za spremljanje vozil prek podatkovne komutirane ali GPRS zveze. Oba projekta povezujeta klasične telekomunikacijske in informacijske tehnologije. V letih 1996 - 1998 je pripravil idejno rešitev modularnih antenskih sistemov do višine 40 m in jo uspešno realiziral prek projektivnega biroja Pirnar-Savšek ter podjetja IGM iz Kisovca, ki omenjene tipe antenskih konstrukcij še danes proizvaja.

V letih od leta 1997 do 2002 je Tomaž Simonič sodeloval kot izvedenec telekomunikacijske stroke in zunanji sodelavec firme Sint d.o.o. iz Trbovelj pri tehničnih pregledih telekomunikacijskih objektov in naprav v zasavsko - dolenjski regiji. Leta 2000 se je zaposlil v Si.mobilu in prevzel funkcijo tehničnega direktorja. Njegova naloga je bila vzpostaviti hitro in učinkovito gradnjo sistema, vključiti v sistem nove tehnologije, kot so inteligentno omrežje (IN) in GPRS ter vzpostaviti cenovno sprejemljivo, vendar učinkovito delovanje in vzdrževanje omrežja. Vse zastavljene naloge je tudi uspešno opravil.

Po dveh uspešnih letih v Si.mobilu si je želel izpopolniti znanje še na področju informacijskih tehnologij. Januarja 2002 se je zato zaposlil kot tehnični direktor v družbi Mibo Komunikacije d. o. o., ki se je kmalu zatem združilo z Iskro Transmission d. o. o. Tudi tam mu je bila zaupana naloga tehničnega direktorja. Od februarja 2004 je zaposlen v firmi Elektroservisi d. d. na delovnem mestu direktorja proizvodnje in inženiringa.

 
< Nazaj   Naprej >

Vsebine spletne strani delno ali v celoti ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali na katerikoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja izdajatelja. Vsi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Vsi komentarji so last njihovih avtorjev, vse ostalo je © 386tele.com. Priporočamo obisk spletne strani www.preberi.si. Elektronska publikacija 386tele.com je zavedena pod mednarodno standardno serijsko številko ISSN 1581-0259.